Pages

Thursday, October 6, 2011

ဆုေတာင္း

မခြဲပါရေစနဲ႔

တစ္ေန႔၊ တစ္ရက္၊ တစ္မနက္ေသာ္ေတာင္မွ...

မလြဲပါရေစနဲ႔

တစ္နာရီ၊ တစ္မိနစ္၊ တစ္စကၠန္႕ေသာ္ေတာင္မွ...

မလြမ္းပါရေစနဲ႔

တစ္ႏွစ္၊ တစ္လ၊ တစ္ပတ္ေသာ္ေတာင္မွ...

မမုန္းပါရေစနဲ႔

တစ္ဘ၀၊ တစ္သက္၊ သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လုံးေသာ္ေတာင္မွ...။

0 comments: